VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, během poslední doby se na českém trhu objevily výrobky LOWRANCE, SIMRAD a B&G prodávané prodejci převážně přes internet či z individuálního dovozu.Ve snaze ochránit naše zákazníky, upozorňujeme na následující: Reklamaci či opravu lze uplatnit pouze na výrobky, které do ČR dovezla firma Bohemia Marine a které kupující zakoupil u autorizovaného prodejce výrobků.U jiných než na našich stránkách uvedených prodejců NEGARANTUJEME prodej produktů s instalovaným českým jazykem,či manuálem v českém jazyce, jelikož tyto jsou vlastnictvím Bohemia Marine a jsou tak instalovány / vkládány pouze k produktům, které pocházejí z oficiální české distribuce. Případná další instalace českého jazyka či dodání manuálu je zpoplatněno.

Proč si vybrat lithiové baterie?

Přemýšlíte o pořízení lithiové baterie, ale váháte, zda je pro Vás tou správnou volbou?

RELiON_Logo_1
Výhody lithiové baterie

 

Ve srovnání s olověnými a jinými lithiovými bateriemi nabízejí lithium-železofosfátové baterie významné výhody, včetně zlepšené účinnosti vybíjení a nabíjení, delší životnosti a schopnosti hlubokého cyklu při zachování energie. LiFePO4 baterie mají často vyšší cenu, ale výrazně nižší náklady po celou dobu životnosti produktu. Žádná údržba a super dlouhá životnost z nich činí výhodnou investici a chytré dlouhodobé řešení.


Lithium má dlouhou životnost


Lithiové baterie RELiON poskytují až 10krát delší životnost než olověné baterie a po 2 000 cyklech stále poskytují 80 % jmenovité kapacity. Většina lithium-iontových baterií vydrží pět a více let. Průměrná olověná baterie vydrží pouhé dva roky. Olověné baterie je také třeba udržovat, vyžadují výměnu vody, aby nedošlo k poškození konstrukce; pokud nejsou správně udržovány, jejich životnost se ještě více zkracuje. Protože lithiové baterie nevyžadují žádnou aktivní údržbu, jednorázový nákup zaručuje dlouhou životnost.

Lithium je rychlé a účinné


Lithium se může nabíjet a vybíjet vysokou rychlostí, což poskytuje maximální všestrannost pro všechny typy aplikací. Rychlé nabíjení minimalizuje prostoje a vysoká rychlost vybíjení lithia je ideální pro skutečnou explozi energie. Olověné baterie se musí nabíjet po etapách po delší dobu a během období vysokého vybíjení fungují neefektivně, takže jsou méně univerzální než jejich lithiové protějšky. Účinnost lithia je bezkonkurenční, zejména v situacích vysokého napětí. Na rozdíl od olova kolísání teploty a vyčerpání energie stěží ovlivňují dodávku energie lithia. Proto je lithium logickou volbou i pro ty situace, které vyžadují bezproblémový provoz v extrémním počasí.

Lithium je šampión v lehké váze


Baterie RELION LiFePO4 poskytují více energie než olověné baterie a mají obvykle jejich poloviční hmotnost, což znamená větší flexibilitu a snadnější instalaci! Ve srovnání s jinými chemickými bateriemi lithium poskytuje stejnou nebo větší energii při méně než poloviční hmotnosti a velikosti. 


Proč přejít na lithiové baterie?

Nízká hmotnost, vysoká účinnost

Lithiové baterie RELiON obvykle váží o jednu třetinu méně a poskytují až o 50 % více energie než tradiční AGM nebo GEL olověné baterie a poskytují více energie.

Vysoká efektivita

Lithiové baterie RELiON nabízejí velmi nízký odpor (a účinnost 99 %), což umožňuje mnohem rychlejší nabíjení s minimálními ztrátami. Olověné baterie během vybíjení rychle ztrácejí energii.

Extra výdrž

Lithiové baterie poskytují 100 % své jmenovité kapacity bez ohledu na rychlost vybíjení. Olověné baterie obvykle poskytují méně využitelnou energii s vyšší rychlostí vybíjení. Bývá běžné,že olověné baterie jsou omezeny na 50 % jmenovité kapacity, aby se zabránilo zkrácení jejich životnosti.

Ultra dlouhá životnost

Dobíjecí lithiové baterie RELiON cyklují 3500krát nebo i více a vyšší rychlost vybíjení minimálně ovlivňuje životnost cyklu. Olověné baterie obvykle poskytují pouze 300-500 cyklů, protože vyšší úrovně vybíjení výrazně zkracují životnost cyklu.


Celkové náklady na vlastnictví lithiových železných fosfátových baterií RELiON

Lithium-železofosfátové (LiFePO4) baterie RELiON nabízejí uživatelům ve srovnání s olověnými bateriemi praktické výhody, jako je nižší hmotnost a ovládání bez použití rukou. Tyto baterie mají také delší životnost, což umožňuje mnohem méně časté výměny baterií a servisní zásahy. Mnoho kupujících LiFePO4 baterií se ale ptá, zda jejich vyšší pořizovací cena ve srovnání s olověnými bateriemi dává smysl z hlediska celkových nákladů na vlastnictví. Stojí LiFePO4 baterie více nebo méně než olověné baterie po dobu jejich provozní životnosti? V tomto článku uvádíme výsledky jednoduchého výpočtu, který porovnává celkové náklady na vlastnictví LiFePO4 baterie v porovnání se třemi konkurenčními olověnými technologiemi.

Abychom odhadli celkové náklady na vlastnictví několika bateriových technologií, provedli jsme jednoduchý výpočet nákladů lithium-železo-fosfátové baterie RELiON RB100 a tří standardních technologií olověných baterií ekvivalentní velikosti (BCI Group 31): olověné ( FLA), Absorbent Glass Mat (AGM) a Gel. Vzali jsme v úvahu nejdůležitější faktory, jako jsou:

  • Počáteční cena baterie. Počáteční maloobchodní náklady na baterii, největší náklady na počáteční instalaci.
  • Náklady na instalaci. Nominální náklady na instalaci baterie, kterou často provádí kvalifikovaný technik, který musí být v některých případech naplánován a odeslán na místo zákazníka. Tato cena je přibližně stejná pro každý typ baterie, avšak proces je nutné opakovat několikrát s olověnými bateriemi po dobu životnosti jedné LiFePO4 baterie.
  • Náklady na údržbu. Například v případě olověných baterií to zahrnuje kontrolu a dolévání hladiny vody a čištění zbytků kyseliny z baterie a často i z okolí, stejně jako čištění a/nebo výměnu matic a šroubů a kabelů, které mají tendenci silně zkorodovat. Lithium-iontové baterie nevyžadují během své životnosti žádnou údržbu.
  • Náklady na výměnu baterie. Zahrnuje novou náhradní baterii plus náklady na demontáž a instalaci kvalifikovaným technikem.
  • Náklady na nabíjení. Nominální cena elektřiny pro nabíjení baterie. Zahrnuje nutnost přebíjení olověných baterií, aby se zabránilo stratifikaci (akumulaci síranu olovnatého na deskách baterie). V našich výpočtech jsme předpokládali DOD (hloubku vybití) 80 % u všech baterií, než bylo nutné dobití.

 

Spolu s počátečními náklady na baterii je možná nejkritičtějším faktorem při odhadu celkových nákladů na vlastnictví specifikovaná životnost baterie ve smyslu počtu cyklů do konce životnosti. Pro naše výpočty jsme považovali konec životnosti za okamžik, kdy každá baterie nedodá 50 % své počáteční kapacity u olověných baterií a 70 % u baterií LiFePO4. Níže uvedená tabulka ukazuje maloobchodní cenu a očekávaný počet cyklů do konce životnosti, převzaté z maloobchodních webových stránek a zveřejněných datových listů výrobce, čtyř baterií použitých v této analýze.

POROVNÁNÍ ODHADOVANÉ ŽIVOTNOSTI BATERIÍ

Snímek obrazovky 2023-03-10 v 18.50.05

Celkové náklady na vlastnictví: LiFePO4 vs. olovo-kyselina


Celkové náklady na vlastnictví každé baterie byly vypočteny za jeden životní cyklus RELiON RB100, protože má nejdelší životnost ze všech čtyř baterií. Každá ze tří olověných baterií vyžaduje několik výměn během životnosti baterie RELiON 100Ah LiFePO4. Pro tento výpočet jsme zohlednili pořizovací náklady, náklady na elektřinu, náklady na údržbu baterie, náklady na instalaci, výměnu a životnost související se 3 typy olověných baterií. 

FLA= Kapalinové / AGM = Trakční olověné / GEL = Gelové

NÁKLADY

Výše uvedená tabulka ukazuje každý faktor v celkových nákladech na vlastnictví každé baterie. Na základě specifikované životnosti každé baterie, jejich maloobchodních cen a nákladů na údržbu, které jsou spojeny s olověnými bateriemi, je jasné, že celkové náklady na baterii RELiON RB100 jsou mnohem nižší, pokud jde o každý cyklus a celkové náklady na vlastnictví.

Zatímco olověné baterie mají mnohem nižší počáteční náklady, vyžadují častou výměnu. Baterie FLA mohou vyžadovat až 14 výměn, AGM až 20 výměn a cenově výhodnější gelové baterie až 7 výměn za dobu životnosti jednoho RB100. Celkové náklady na vlastnictví RB100 byly více než poloviční v porovnání s gelovou baterií, a zároveň nejekonomičtější volbou ze tří olověných baterií.

Baterie RELiON s dlouhou životností LiFePO4 snižují nepohodlí a náklady spojené s výměnou a poskytují klid pro mnoho uživatelů, pokud jde o náročné využití samotné baterie například v extrémních podmínkách. Jak ukazuje tento článek, LiFePO4 baterie jsou opravdovou výhrou. Náš výpočet porovnává celkové náklady na vlastnictví RELiON RB100, 12V 100 Ah LiFePO4 baterie, se třemi ekvivalentními bateriemi podobné či stejné kapacity (BCI Group 31) běžně dostupných olověných baterií. S použitím naměřených životností převzatých ze specifikací zveřejněných výrobcem každé baterie naše analýza ukazuje, že RB100 je mnohem efektivnější z hlediska nákladů než i ty nejúčinnější olověné baterie.


CELKOVÉ POROVNÁNÍ

NÁKLADY2

 
3959
338691395933869
Značky

Stránka 1 z 1 - 10 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 10 položek celkem